Syntetisk olja

Syntetisk olja

BioCut 15S

BioCut 15S är en vattenblandbar skärvätska som bygger på syntetisk olja
Läs mer om produkten