Rostskydd för slip

Rostskydd för våtslip är en typ av skyddsmedel som används för att förhindra korrosion och rostbildning på metalliska ytor under våtslipning. Denna process innebär att metallytor slipas eller poleras med hjälp av en vätska som fungerar som smörjmedel och bärare för slipmedlet. Rostskyddet för våtslip appliceras vanligtvis antingen genom att tillsätta det direkt i slipvätskan eller genom att spraya det på de bearbetade ytorna efter avslutad slipning. Chemirols rostskydd skapar en tunn film eller ytskydd som förhindrar att vatten och luft når metallen och därigenom minskar risken för rostbildning. Rostskydd för våtslip är särskilt viktigt för att bevara ytkvaliteten och förlänga livslängden på bearbetade metallkomponenter. Se vårt utbud på rostskydd.

Rostskydd för slip

Chemirol Rostskydd, För våtslip

Chemirol rostskydd är ett rostskydd anpassad för diamantslipning.
Läs mer om produkten