Dimsmörjning

Dimsmörjning är en smörjningsmetod som används för att minska friktionen och slitage mellan rörliga delar, särskilt i högtemperaturmiljöer där konventionella smörjmedel kan misslyckas. Se vårt sortiment på dimsmörjning baserad på syntetisk olja.

Dimsmörjning

BioMist

BioMist | Dimsmörjning baserad på esterolja
Läs mer om produkten