BioMist

Dimsmörjning

BioMist är en dimsmörjning som är baserad på esterolja. Dimsmörjning är framtaget för applikationer där flöde av vätska är förbjudet eller ej önskvärt. De här vätskorna används tillsammans med en pneumatisk apparat som ger ”torra” spånor genom att oljan går åt vid bearbetningsoperationen.