BioOil 7, Skärolja

Metallbearbetningsvätskor

Fördelar

Utmärkt till slipning
Miljövänlig
Skonsam mot huden
Vegetabilisk olja

Tekniska data
Koncentrat
Viskositet
Olja
Färg
Flampunkt °C
(cSt/40 °C) – 9
Esterolja
Brun
191