PRF Cold Spray

500 kr

3 i lager

Kall spray för att testa elektroniska komponenter.
Fryser ner till -55 ° C.
Placera förlängningsröret i munstycket.
Spraya på objektet. Fungerar i alla positioner.

Artikelnr: 1136
Kategorier: ,

Detaljer

Produkt: PRF 101 Kall spray

Leverantörsbeteckning: PE101G52N
Storlek (Br.): 520ml
Kemisk grund: 1,3,3,3-Tetrafluoropropen
Färg: Färglös
Relativ densitet: 1170 Kg/m³
Första kokpunkten: -19
Innehållens vikt: 300g
FN-nummer: 1950
Transportklass: 2.2
Förvaring: Förvaras på en torr plats bort från direkt solljus
Användningsområden: Kall spray för testning av elektroniska komponenter.
Fryser ner till -55°C.
Placera förlängningsröret i munstycket.
Spraya till objektet. Fungerar i alla positioner.
Personligt skydd: Undvik kontakt med huden och ögonen.
Skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas.
Varning: Håll dig borta från barn.
Håll dig borta från värme.
Hållbarhet: 3 år från produktionsdatumet.