PRF Cutting Oil 12-Pack

500 kr

I lager

Kall spray för testning av elektroniska komponenter. Fryser ner till -55°C. Placera förlängningsröret i munstycket. Spraya till objektet. Fungerar i alla positioner.

Detaljer

Skära olja

Leverantörsbeteckning: PICUTT52
Paket: Aluminium
Storlek (Br.): 520ml
Storlek (netto): 400ml
Kemisk grund: Olja 70%
CAS: 64741-88-4, 106-97-8, 74-98-6
Drivmedel: Butan, propan
Färg: Färglös
FN-nummer: 1950
Transportklass: 2.1
Förvaring: Förvaras på en välventilerad plats. Håll dig borta från
värme och antändningskällor.
Vattenlöslighet: Olöslig
Fettlöslighet: Lösligt i kolväten
Ekologisk information: Innehåller inga ämnen som är kända för att vara farliga
miljön.