Mikoravfettning, Fordon & Industri

360 kr12600 kr

I lager

AdProLine® Mikoravfettning ett avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. AdProLine®Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form. Applicera genom att spruta på med lågt tryck. Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten. Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt. Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.

Artikelnr: N/A
Kategori:

Detaljer

Teknisk specifikation

Färg Klar
Form/konsistens Vätska
Lukt Låg egendoft
Löslighet i vatten Vattenlöslig
Kokpunkt >100°C
Flampunkt >120°C
pH ~9
Densitet (kg/m3) Ca 1,0
Lagring +15 – +25°C

SÄKERHETSDATABLAD & PRODUKTBLAD


SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKTBLAD