AdBlue®

112 kr4620 kr

I lager

Dieselavgasvätska är en vätska som används för att minska mängden luftföroreningar som skapas av en dieselmotor. Specifikt är DEF en vattenhaltig karbamidlösning gjord med 32,5% karbamid och 67,5% avjoniserat.

Artikelnr: N/A
Kategori:

Detaljer

Produktinstruktioner
Skyddas mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är minst 18 mån. efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur.

Varning
Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

Teknisk specifikation

Färg Klar
Densitet 1,09
Fryspunkt -11,5°C
pH Ca 9
Kokpunkt 100°C
Flampunkt >110°C
Lagring -5°C – +25°C

SÄKERHETSDATABLAD & PRODUKTBLAD


SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKTBLAD