spolar skärvätska på borr
onsdag, 10 april 2024

Introduktion till skärvätska

I den spännande världen av metallbearbetning och verkstadsindustri är det lätt att förlora sig i termer och tekniska detaljer. Ett sådant begrepp som ofta dyker upp är ”skärvätska”.

För den som inte är insatt kan det låta som en abstrakt term, men i själva verket spelar skärvätskan en avgörande roll för att effektivt bearbeta metall och för att säkerställa hållbarheten hos verktygen och maskinerna som används.

I det här inlägget kommer vi att utforska vad skärvätska är, dess användningsområden och varför det är så viktigt inom verkstadsindustrin.

Vad är skärvätska?

Skärvätska är en specialiserad vätska som används under metallbearbetning för att kyla och smörja verktygen och arbetsstycket.

Dess huvudsakliga funktioner är att minska friktionen mellan verktyget och arbetsstycket samt att avlägsna värme som genereras under bearbetningsprocessen.

Detta är särskilt viktigt eftersom höga temperaturer kan leda till förslitning och skador på både verktygen och arbetsstycket.

Skärvätskor kan vara av olika egenskaper, inklusive oljebaserade, vattenbaserade och syntetiska varianter. Valet av skärvätska beror på flera faktorer, såsom typen av bearbetning som utförs, materialet och miljöfaktorer.

Läs mer i vår Oljeguide kring olika sorters oljor.

Användningsområden för skärvätska

Skärvätska används inom en mängd olika metallbearbetningsprocesser, inklusive svarvning, fräsning, borrning, slipning och skärande.

Dessa processer är vanliga inom industrier som tillverkning av bilar, flygplan, maskiner, elektronik och mycket mer.

En av de viktigaste användningarna av skärvätska är att förbättra bearbetningens kvalitet och precision.

Genom att minska friktionen och värmeutvecklingen kan skärvätskan bidra till att förhindra defekter på arbetsstycket, såsom skärspånor, ytrost eller sprickbildning.

Skärvätskan hjälper också till att förlänga livslängden på verktygen och maskinerna genom att minska slitaget.

Genom att smörja och kyla verktygen kan skärvätskan förhindra överhettning och förlust av skärskärpa.

Läs mer om skärvätskors roll i cnc-bearbetning.

Vegetabiliska oljor

En av de främsta fördelarna med skärvätskor baserade på vegetabiliska oljor är deras biologiska nedbrytbarhet och lägre toxicitet.

Eftersom de är av naturligt ursprung är de mindre skadliga för miljön och människors hälsa jämfört med konventionella skärvätskor som kan innehålla kemikalier som är skadliga för både människor och naturen.

Läs mer om Miljövänlig metallbearbetning och nedbrytbara skärvätskor.

Varför är skärvätska så viktig?

Skärvätska spelar en avgörande roll för att säkerställa effektiv och säker metallbearbetning.

Utan rätt typ och tillräcklig mängd skärvätska kan bearbetningen bli långsammare, mindre noggrann och mer riskfylld. Här är några skäl till varför skärvätska är så viktig:

1. Kylning och smörjning:

Skärvätskan kyls effektivt ner verktygen och arbetsstycket under bearbetningsprocessen, vilket förhindrar överhettning och förlust av skärskärpa.

Dessutom minskar det friktionen, vilket förbättrar bearbetningens kvalitet och precision.

2. Förebyggande av korrosion:

Många skärvätskor innehåller tillsatser som hjälper till att skydda metallverktyg och arbetsstycken mot korrosion och rost.

Detta är särskilt viktigt när en vattenbaserad skärvätska används, eftersom de kan öka risken för korrosion om de inte hanteras ordentligt.

3. Arbetsmiljö och hälsa:

Rätt användning av skärvätska kan förbättra arbetsmiljön genom att minska dammbildning och förhindra exponering för farliga ångor och partiklar.

Det är dock viktigt att använda skärvätska på ett säkert sätt och följa alla rekommenderade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för arbetstagarnas hälsa.

Sammanfattning

Skärvätska är en oumbärlig komponent inom metallbearbetningsindustrin, som spelar en avgörande roll för att säkerställa effektivitet, kvalitet och säkerhet i bearbetningsprocessen.

Genom att minska friktionen, kyla ner verktyg och arbetsstycken samt förebygga korrosion, hjälper skärvätskan till att förbättra prestandan och livslängden på maskiner och verktyg samtidigt som den skyddar arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa.

Se vårt utbud på skärvätskor här.

tre svarta dunkar med skärvästka BioCut 15S
tre svarta dunkar med skärvästka BioCut 15S

Senaste Nyheter från Chemirol